Content
MobileLogo
Zakelijke klant Particuliere klant

Colofon

BÄR BV
Bezoekadres Ceresstraat 1, 4811CA Breda

Tel.: +31 76 30 300 69
Fax: +31 76 30 30 162
E-Mail: service@udobaer.nl
Internet: www.udobaer.nl

Directie:
Danièle Marcovici


KvK-Nr.: 12006823
Ust.-Idnr.: NL003085569B01
 

Juridische mededeling/copyright:


Wijzigingen en fouten op de website zijn buiten een contractuele relatie voorbehouden, afbeeldingen zijn deels slechts symbolische afbeeldingen. Evenmin heeft de exploitant invloed op de vormgeving van websites van derden waarnaar via hyperlinks wordt verwezen; de exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van derden. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. Alle rechten op de inhoud en de structuur van de website, met inbegrip van alle structuurelementen, in het bijzonder de teksten, delen van teksten, beeldmateriaal, grafische voorstellingen, programma's, databanken en vormgevingselementen, zijn voorbehouden.

Fotocredits

Fotocredits voor Fotolia & iStockphoto